Q & A


Χορηγίες

Όσοι επιθυμούν να γίνουν χορηγοί ή εκθέτες στο Συμπόσιο, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την Γραμματεία του Συμποσίου.

Αρχή

Νομικές Πληροφορίες

Αποποίηση

Οι θέσεις και οι απόψεις των συγγραφέων που εκφράζονται στο Συμπόσιο δεν δηλώνουν κατ’ ανάγκην ή αντικατοπτρίζουν τις θέσεις του Συμποσίου, και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαφημίσεις ή σκοπούς προώθησης προϊόντων.

Αρχή

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του «Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων«.

Ο ιστότοπος διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των επισκεπτών/χρηστών και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών με τους Γενικούς όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Ο ιστότοπος διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης/χρήστης, αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας. Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με την Γραμματεία του Συμποσίου προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

Συναίνεση στην συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της φόρμας εγγραφής
— λαμβάνονται από τον Συντονιστήτου Συμποσίου (κ. Γιάνης Δημολιάτης) και την Γενική Γραμματέα του Συμποσίου και (κα Βάσω Ανδρούτσου) και είναι οι μόνοι που έχουν πρόσβαση σε αυτά
— μετά από κατάλληλη επεξεργασία θα χρησιμοποιηθούν για επικύρωση της συμμετοχής σας στο συμπόσιο, για την έκδοση των βεβαιώσεων παρακολούθησης, για την έκδοση στατιστικών αποτελεσμάτων σχετικά με τους συμμετέχοντες, κλπ.
— θα αποθηκευθούν για διάστημα δύο ετών
— δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους παρά μόνον κατόπιν ενημέρωσή σας και διασφάλισης της ρητής συναίνεσής σας
— θα χρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια και μετά την λήξη των εργασιών του Συμποσίου για σχετική επικοινωνία μαζί σας και ενημέρωσή σας (π.χ. αποστολή βεβαιώσεων, έκδοση των πρακτικών, ενημέρωση για εκδηλώσεις σχετικές με το αντικείμενο του συμποσίου, κλπ.)

Με την εγγραφή σας για παρακολούθηση των εργασιών του Συμποσίου, συναινείτε:
— στην συλλογή και επεξεργασία για τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που παρέχετε μέσω της φόρμας εγγραφής
— στην αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων που παρέχετε μέσω της φόρμας εγγραφής για διάστημα δύο ετών
— στην χρησιμοποίηση των δεδομένων που παρέχετε μέσω της φόρμας εγγραφής για επικοινωνία και ενημέρωση μετά την λήξη των εργασιών του Συμποσίου

Κατανοείτε πως:
— η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που παρέχετε μέσω της φόρμας εγγραφής, είναι αναγκαία για την συμμετοχή σας στο Συμπόσιο
— έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε των προηγούμενων συναινέσεών σας και να ενημερώσετε την οργανωτική επιτροπή σχετικά με την υπαναχώρησή σας
— μπορείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία που παρέχετε μέσω της φόρμας εγγραφής, κάνωντας χρήση του μοναδικού αριθμού που θα σας δοθεί αυτόματα από το σύστημα (π.χ. 2ff7c9b9-ae8e-4943-9023-6c9b80498e9c), μόλις ολοκληρωθεί η Υποβολή.
— μπορείτε να ασκήσετε το «δικαίωμα στη λήθη» και να ζητήσετε την διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων οποτεδήποτε το κρίνετε σκόπιμο
— μπορείτε να έχετε πρόσβαση οποιαδήποτε στιγμή στα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε μέσω της φόρμας εγγραφής και μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Γραμματεία του Συμποσίου και να ζητήσετε διευκρινήσεις και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

Αρχή

Πνευματικά Δικαιώματα και Πνευματική Ιδιοκτησία

Πνευματικά δικαιώματα και πνευματική ιδιοκτησία κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του νόμου «4481/2017 για την Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων«,  και της «ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/26/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας«

Το υλικό του παρόντος ιστότοπου χορηγείται με άδεια Creative Commons: Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές Άδεια Creative Commons

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του ιστότοπου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ιστότοπου και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να φορτωθεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο
– με σκοπό το προσωπικό κέρδος,
– χωρίς αναφορά στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και χωρίς παραπομπή (link) στην σελίδα του ιστοχώρου του Συμποσίου, και
– χωρίς τον όρο παρόμοιας διανομής (αναφορά δημιουργού – μη εμπορική χρήση – παρόμοια διανομή).

Είναι δυνατή η μεμονωμένη αποθήκευση ενός αντιγράφου περιεχομένου/τμήματος του υλικού του παρόντος ιστότοπου για μη εμπορική χρήση και με την ένδειξη προέλευσής του από τον ιστότοπο, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Για τους παραπάνω λόγους ο ιστότοπος δύναται να απαγορέυσει την πρόσβαση στις πληροφορίες που παρουσιάζει σε οποιονδήποτε ο οποίος δεν συμμορφώνεται με τα παραπάνω. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Αρχή

Λογοκλοπή και Ακαδημαϊκή Δεοντολογία

Η τήρηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας είναι θεμελιώδης αρχή της ακαδημαϊκής δεοντολογίας. Η λογοκλοπή, στην οποία κάποιος οικειοποιείται ιδέες, λέξεις, κώδικα υπολογιστών ή άλλη δημιουργική έκφραση και τις παρουσιάζει ως δικές του, αποτελεί μια σαφή παραβίαση τέτοιων δεοντολογικών αρχών. Η λογοκλοπή μπορεί επίσης να αποτελεί παραβίαση του νομικού εθνικού, ευραπαϊκού και διεθνούς δικαίου περί πνευματικών δικαιωμάτων, τιμωρούμενη από τον νόμο.

Όλοι οι συγγραφείς θεωρούνται ατομικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των δημοσιεύσεων που θα πραγματοποιήσουν στο Συμπόσιο. Ως εκ τούτου, είναι ευθύνη του κάθε συγγραφέα να διασφαλίσει ότι τα κείμενα που υποβάλλονται ανταποκρίνονται στα υψηλότερα ηθικά και νομικά πρότυπα σε σχέση με τη λογοκλοπή.

Αρχή

Πολιτική μη Διακρίσεων

Το Συμπόσιο υιοθετεί και είναι αφοσιωμένο στην αρχή και τους ισχύοντες νόμους ότι όλα τα άτομα θα έχουν ισότιμη πρόσβαση στις εργασίες του χωρίς να λαμβάνονται υπόψη προσωπικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με ικανότητες, επιδόσεις ή προσόντα. Το Συμπόσιο δεσμεύεται πως θα αποτρέψει και θα εμποδίσει κάθε διάκριση, παρενόχληση και εκφοβισμό κατά οποιουδήποτε προσώπου λόγω ηλικίας, καταγωγής, χρώματος, αναπηρίας, εθνικής προέλευσης, φυλής, θρησκείας, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, οικογενειακής κατάστασης, ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό που προστατεύεται από το νόμο.

Αναμένεται ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι με το Συμπόσιο (μέλη των Επιτροπών, εθελοντές, χορηγοί, σύνεδροι, κ.ά.) θα διασφαλίοσυν και θα διατηρήσουν ένα πλαίσιο χωρίς διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένης της παρενόχλησης, του εκφοβισμού ή των αντιποίνων.

Αρχή

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του παρόντος ιστότοπου

Ο παρών δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει στους επισκέπτες πληροφορίες και υπηρεσίες σχετικά με το Διεπιστημονικό Συμπόσιο «Πώς μαθαίνει ο εγκέφαλος; (ΠΜΕ)». Η χρήση του διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Οπωσδήποτε, η παραμονή του επισκέπτη στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους και της προϋποθέσεις χρήσης που προβλέπονται στο παρόν κείμενο οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ιστότοπου αυτού.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διατυπώνονται στη βάση του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς νομικού πλαισίου και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή μεταβολή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση το site διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων χρήσης χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των επισκεπτών/χρηστών, εν΄ τούτοις, η παρούσα σελίδα πάντα θα αναφέρει τους τρέχοντες όρους και τις τρέχουσες προϋποθέσεις για τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του site του Συμποσίου και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια.

Ο παρόν δικτυακός τόπος χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από μη-πιστοποιημένους επισκέπτες.

Ο παρόν δικτυακός τόπος είναι πιθανόν να παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, hyperlinks ή banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειομένης κάθε ευθύνης των υπευθύνων του παρόντος δικτυακού τόπου, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου οι επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.

Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά και άλλα), όλο το περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στον παρόντα δικτυακό τόπο (ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα και όλα εν γένει τα αρχεία), αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των ιδιοκτητών και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλο ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε xρήστη χωρίς την συναίνεση των ιδιοκτητών.

Οι επισκέπτες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, υποκείμενοι εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, οι επισκέπτες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου για:
– να προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο.
– να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που:
— παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (π.χ. πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας),
— προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (π.χ. συκοφαντικό, ρατσιστικό),
— έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη,
— παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.
– να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου, να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη των ιδιοκτητών ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου τους, να εμποδίσουν οποιονδήποτε επισκέπτη να έχει πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο ή οποιοδήποτε υπηρεσία στεγάζεται στο δίκτυο των ιδιοκτητών ή να παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από αυτούς.
– να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση των ιδιοκτητών.
– να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους επισκέπτες να χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο.
Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου, οι επισκέπτες υποχρεούνται να αποζημιώνουν τους ιδιοκτήτες για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Η μη ενάσκηση από τους δικαιούχους των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων τους δεν συνεπάγεται παραίτησή τους από τα δικαιώματά τους αυτά.

Για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες ή για τη σύνδεση με ορισμένες ιστοσελίδες, ενδέχεται να ζητηθούν από τους ιδιοκτήτες τα στοιχεία των επισκεπτών. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Τα στοιχεία αυτά δε γνωστοποιούνται από τους ιδιοκτήτες σε τρίτους υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Οι ιδιοκτήτες δεν φέρουν, έναντι των χρηστών, ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους, μέσα από της σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων.

Οι ιδιοκτήτες μπορεί να χρησιμοποιούν session cookies για την αναγνώριση της ταυτότητας του επισκέπτη. Τα session cookies είναι μικρά κομάτια κώδικα που αποθηκεύονται στη μνήμη του υπολογιστή του επισκέπτη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και (ενίοτε) για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. O επισκέπτης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει session cookies, είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση. Σε τέτοια περίπτωση ο επισκέπτης δεν θα μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Αρχή

Ανοιχτή Πρόσβαση και άδειες χρήσης

Οι περιλήψεις και τα πλήρη κείμενα που θα κατατεθούν στην Γραμματεία του Συμποσίου ως εισηγήσεις, poster, στρογγυλά τραπέζια, βιωματικά εργαστήρια και οποιουδήποτε άλλου τύπου υλικό, παρέχονται και διατίθενται μέσω του σχήματος Ανοιχτής Πρόσβασης και με άδειες χρήσης και εκμετάλλευσης που προτείνει ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Creative Commons. Οι άδειες Creative Commons έχουν στόχο την ευρύτερη διάθεση και χρήση έργων πνευματικής ιδιοκτησίας, κυρίως με την μην αποκλειστική εκμετάλλευση του έργου και διακρίνονται από τα εξής χαρακτηριστικά:
– Διατίθενται δωρεάν μέσω του Διαδικτύου
– Δεν είναι αποκλειστικές
– Διατηρούν τις απορρέουσες εξουσίες από το ηθικό ή εμπορικό δικαίωμα πνευματικής εξουσίας.

Καμία εργασία δεν θα γίνεται αποδεκτή εάν δεν συνοδεύεται από άδεια Creative Commons

Αρχή

Παρουσιάσεις

Αρχή

Εγγραφή και Κόστος

Η συμμετοχή στις εργασίες του Συμποσίου είναι δωρεάν, απαιτείται ωστόσο εγγραφή, είτε ηλεκτρονικά – είτε κατά την προσέλευση.

Δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και διατροφής δεν καλύπτονται.

Θα χορηγηθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης σε όσους παρακολουθήσουν τις εργασίες του Συμποσίου.

Αρχή

Αιτήματα Χορήγησης Επιστολής Πρόσκλησης

Οι συγγραφείς των οποίων τα κείμενα θα γίνουν δεκτά μπορούν να ζητήσουν επιστολή πρόσκλησης για συμμετοχή στο συνέδριο.

Αρχή

Ταξίδι και Διαμονή

Ακολουθήστε τους συνδέσμους κάτω από την Τίτλο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πόλη των Ιωαννίνων, πώς να έρθετε, που να διαμείνετε.

Αρχή

Υποβολή Περιλήψεων και Εργασιών

Πληροφορίες για την υποβολή των Περιλήψεων θα βρείτε εδώ: http://pme.conf.uoi.gr/index.php/ypovoli-perilipseon

Πληροφορίες για την υποβολή του πλήρους κειμένου θα αναρτηθούν σύντομα.

Αρχή